martes, 29 de abril de 2014

Tina alliberada !


Després d'un mes al calabós de Sapadors la Guillotinavalenciana ha estat alliberada sense més preàmbuls ni informes per la policia de la 3UIP de València en sol · licitar la devolució de la mateixa en aquesta comissaria del barri de Russafa .

No volent fer la policia acta de confiscació com s'esperava en subdelegació de govern .

Consta en l'acta de lliurament com " estructura de fusta amb rodes simulant ser una guillotina " .

Ara la "petita " està amb els seus i llista per seguir visible en les protestes del poble contra les retallades , les mesures neoliberals , contra els atacs als drets socials i contra el sistema econòmic que genera aquestes injustícies : el capitalisme .

Encara Tina segueixi verge , amb el himem sense tallar , a falta de corruptes que la cortejen , almenys va perdent la timidesa dels seus primers anys després de conèixer els baixos fons de l'estat i els seus maltractaments .

El lloc d'on van eixir els policies que van agredir als estudiants de Lluís Vives , el lloc on expulsen població que és internada en els CIEs , el lloc d'on  ixen les " lecheras " de la III UIP ha estat per més d'un mes la residència de la nostra guillotinavalenciana . En el tall de la seva fulla de fusta simulada s'aprecia la tristesa per haver estat absent durant la setmana santa amb els seus per poder fer una processó diferent , més real , més necessària , més terrenal .

Potser la nostra guillotina està perdent la timidesa i la dissimulació de la joventut per entrar a la fase adulta de lluita contra els corruptes i la banca .

Per fi la veurem lluir al sol , altiva , imponent i poderosa , com el poble mateix quan lluita .Gràcies a totes les persones i col · lectius que han preguntat per ella i han ajudat a recuperar-la. 

La veurem als carrers, salut! 


No hay comentarios:

Publicar un comentario